Lajme nga projekti

Fituesi i konkursit të shkollave profesionale ‘AgroAktiv 2022’ u shpall në eventin e Javës së Evropës

11 Maj 2022

Tetë shkolla të mesme profesionale me profil bujqësor nga e gjithë Shqipëria morë pjesë në konkursin AgroAktiv të ideuar dhe organizuar nga Projekti për Sigurinë Ushqimore (FSP). Shkollat ​​u ftuan të paraqesin projekte novatore për Sektorin Agroushqimor lidhur me sfidat me të cilat përballet ky sektor.

Shkollave ​​pjesëmarrëse nga Korça, Shkodra, Cërriku, Golemi, Pogradeci dhe Kamza iu caktua një mentor nga inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe pedagogë të Universitetit të Korçës për t'i mbështetur ata me idetë dhe prezantimet e projekteve të tyre. Për këtë konkurs FSP bashkëpunoi me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR), Autoritetin Kombëtar të Ushqimit (AKF) dhe Albanian Skills.

Përgjatë tetë javësh, tetë shkollat ​​punuan me projektet e tyre novatore dhe i prezantuan ato përpara një jurie profesionale, në fillim të muajit Maj. Shkollat ​​prezantuan një gamë të gjerë idesh nga kopshtet vertikale, agro-kulinaria, përdorimi i bimëve të rralla shqiptare, përdorimi i biomasës për lëndë djegëse, mbetjet në thertore etj.

Konkursi u finalizua në Ditën e Evropës 9 maj, gjatë aktivitetit nue kuadër të Javës së Europës 2022 në Tiranë. Z. Hubert Perr, Shef i Bashkëpunimit të delegacionit të BE-së në Shqipëri, Znj.Vanessa Cooling, Drejtuesja e Projektit për Sigurinë Ushqimore dhe Z. Enio Civici, Zëvendës Ministër i MBZHR prezantuan idetë e Konkursit dhe shpallën shkollën fituese; “Charles Telford Erickson” Golem për idenë e tyre inovative, Prodhimin e biomasës për lëndë djegëse.

Nxënësit e shkollës fituese do të kryejnë një praktikë profesionale në Fidanishten Agro-Korani në Kavajë. FSP së bashku me AKU-në do të bashkëpunojnë me bizneset agro-ushqimore në qytete të tjera për të ofruar mundësi partneriteti për të gjitha shkollat ​​që morën pjesë në konkurs.

Gjatë Javës së Evropës 2022, FSP mori pjesë në aktivitete të organizuara në Shkodër, Vlorë dhe Tiranë. Në stendën e FSP-së, ekipi i projektit mirëpriti vizitorët duke zhvilluar me ta një lojë interaktive për të testuar njohuritë e tyre për sigurinë ushqimore dhe për të diskutuar tema të sigurisë ushqimore. Gjatë aktiviteteve u zhvillua edhe një anketim me pyetje specifike mbi praktikat e sigurisë ushqimore në shtëpi. FSP do të përdorë rezultatet e sondazhit për të punuar me AKU-në për shpërnadrjen e informacioneve të duhura për konsumatorët për t'i ndihmuar ata të mbajnë ushqimin e tyre të sigurt.

Foto nga shpallja e çmimit të parë, të shkollës fituese të konkurisit "AgroAktiv", Tiranë, 9 Maj 2022