Lajme nga projekti

Nis Fushata mbi Përdorimin dhe Plotësimin e Regjistrit të Fermës (PMB-ve)

Tokë e shëndetshme, për një jetë të shëndetshme!

Për një prodhim të sigurtë, fermerët duhet të përdorin produkte për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit ose ndryshe pesticidet.

Për të mbrojtur fermerët, prodhimin e tyre dhe konsumatorët, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me The Food Safety Project (EU-funded, FSAI-FFA-CBS-implemented) ka publikuar regjistrimin e përdorimit të Pesticideve në ferma.

Regjistri i Fermerit është instrumenti i ri në dorë të fermerëve tanë për të mundësuar protokolle dhe gjurmueshmëri të prodhimit cilësor bujqësor për konsumatorët, për të qenë më të sigurtë në tregun vendas dhe ndërkombëtar.

Regjistrimi i të dhënave për produktet e mbrojtjes së bimëve (PMB) të përdorura në fermë si dhe numri e data e spërkatjes apo intervalet e sigurisë janë protokolle absolutisht thelbësore për konsumatorët mbi sigurinë ushqimore të produkteve bimore fundore, për sigurinë e shëndetit të fermerëve, për mbrojtjen e mjedisit si dhe rritjen e besueshmërisë së eksporteve shqiptare.

Të gjitha këto janë parashikuar në hartimin e regjistrit të fermerit për një përdorim të qëndrueshëm të PMB-ve, në varësi të kulturave bimore duke shënuar datat e trajtimit, fazat fenologjike të bimës, emrin tregtar të PMB-së duke cilësuar edhe lëndën aktive, emrin e farmacisë bujqësore apo pikës së tregtimit, sipërfaqen e trajtuar dhe dozën e përdorimit referuar etiketës, arsyen e përdorimit sipas parazitit ose shkakut të përdorimit.

Këto që na sigurojnë gjurmueshmëri dhe përgjegjshmëri në prodhimin e tokës sonë në zinxhirin e plotë furnizues.


Udhëzues për plotësimin e Regjistrit të PMB-ve (Pesticideve)