Lajme nga projekti

Vijon Trajnimi Praktik për Veterinerët Zyrtarë mbi Higjienën në Stabilimentet e Thertoreve

Dr David Lynch, ekspert veterinar nga Irlanda u kthye në Shqipëri në fund të prillit për të ofruar fazën e dytë të trajnimit praktik mbi higjienën në thertores për veterinerët zyrtarë të AKVMB-së në Berat, Fier, Vlorë, Lushnjë, Korçë dhe Gjirokastër. 

Që nga dhjetori 2021, Projekti për Siguri Ushqimore i financuar nga BE-ja për ngritjen e kapaciteteve ka ofruar mbështetje për shërbimet veterinare të AKVMB-së, duke përfshirë: 

Projekti po punon gjithashtu ngushtësisht me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për të mbështetur hartimin e ligjeve të reja për kontrollet zyrtare dhe shëndetin e kafshëve. Miratimi dhe zbatimi i këtyre ligjeve do të dëshmojë më tej angazhimin e Shqipërisë për ofrimin e shërbimeve veterinare në përputhje me kërkesat e acquis të BE-së (Kapitulli 12). 

Ky angazhim financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Autoriteti i Sigurisë Ushqimore i Irlandës në partneritet me Departamentin Irlandez të Bujqësisë, Ushqimit dhe Marines, Autoritetin Finlandez të Sigurisë Ushqimore dhe Creative Business Solutions (CBS), Shqipëri.