Lajme nga projekti

Vizitë studimore në Dublin – 12 deri më 14 tetor


Ministrja për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural, Frida Krifca, ekipi i saj dhe Drejtoresha e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit zhvilluan së fundmi një vizitë në Irlandë si pjesë e një turi studimor e organizuar nga Projekti për Siguri Ushqimore. Kjo është vizita e dytë studimore e organizuar nga ekipi i projektit për të mbështetur qeverinë shqiptare në progresin drejt përafrimit sipas Kapitullit 12 të acquis të BE-së.

Fokusi i kësaj vizite studimore ishte të jepte një perceptim praktik të zbatimit të rregullores zyrtare të kontrollit që Ministria po përgatit aktualisht në Tiranë.

Delegacionit iu ofrua një pasqyrim i thellë se si Irlanda organizon dhe menaxhon sistemin e saj zyrtar të kontrollit dhe se si siguria ushqimore ka luajtur një rol thelbësor në rritjen e eksporteve të produkteve ushqimore irlandeze në mbi 180 tregje në mbarë botën.

Vizita nisi me takimin me Dr Pamela Byrne, Drejtuese e Autoritetit të Sigurisë Ushqimore të Irlandës, e cila theksoi rëndësinë e ndërtimit dhe mbajtjes së një sistemi të fortë rregullator dhe angazhimit të vazhdueshëm me palët e interesuara për të ndërtuar besimin midis fermerëve, prodhuesve të ushqimit dhe konsumatorëve. Një prej përfaqësuesve nga Bord Bia ndau përvojën e Irlandës për marketimin dhe promovimin e produkteve agro-ushqimore dhe procesin për zhvillimin e një marke kombëtare për produktet ushqimore. Një takim me Peter Cleary nga Sektori i Tregtisë Ndërkombëtare në Ministrinë irlandeze të Bujqësisë, Ushqimit dhe Marinës dhe John Rae nga Sustainable Food Systems Ireland (Sistemi i Qëndrueshëm Ushqimor i Irlandës) u diskutua mbi mundësitë për zhvillimin e tregtisë ndërkombëtare dhe u fokusua gjithashtu në rëndësinë e sigurisë ushqimore në ruajtjen e reputacionit të Irlandës. si prodhues i ushqimit të sigurt dhe të besueshëm.

Vizitat në terren ishin një pjesë kyçe e vizitës studimore, duke përfshirë një vizitë në Portin e Dublinit, ku u demonstrua një inspektim nga Shërbimi Shëndetësor Mjedisor i HSE-së në një ngarkesë ushqimore nga një vend i tretë. Kontrollet e importit janë një pjesë kyçe e sistemit rregullator dhe përvoja praktike dhe praktikat më të mira të treguara nga ekipi i inspektimit të shërbimeve shëndetësore mjedisore ishin jashtëzakonisht të vlefshme për delegacionin shqiptar.

Një vizitë në kompleksin e laboratorit zyrtar të Irlandës në Backweston i ofroi delegacionit mundësinë për të parë funksionimin e laboratorëve zyrtarë dhe për të diskutuar aspekte të rëndësishme si për shembull mjetet që nevojiten për të punuar në këtë pjesë të sistemit të kontrollit.

The Delegation also visited the European Commission’s office in Grange, Co. Meath (SANTE F - Health and Food Audits and Analysis) where the Minister outlined Albania’s commitment to progress alignment with Chapter 12 of the EU acquis and to progress the remaining actions needed for Albanian to expand its exports of food of animal origin to the EU to include meat and milk products.

Në veçanti, delegacioni u informua mbi rëndësinë e një qasjeje "Një Shëndet" për monitorimin dhe programimin e mbikëqyrjes, për mbrojtjen nga rrisqet emergjente dhe të sigurohet që perspektivat mjedisore, të shëndetit të kafshëve dhe të shëndetit publik të merren parasysh në procesin e planifikimit.

Autoriteti i zhvillimit të bujqësisë dhe ushqimit të Irlandës (Teagasc) priti gjithashtu Delegacionin në qendrën e tyre të kërkimit dhe trajnimit në Dublin, ku përfaqësuesit e delegacionit mësuan për punën e Teagasc në të gjithë vendin në punën kërkimore për ushqimin, transferimin e teknologjisë, edukimin dhe ofrimin e shërbimeve këshillimore për fermerët.

Delegacioni vizitoi gjithashtu zyrën e Komisionit Evropian në Grange, Co. Meath (SANTE F - Kontrollet dhe Analiza e Shëndetit dhe Ushqimit), ku Ministrja nënvizoi angazhimin e Shqipërisë për të ecur përpara në harmonizimin me Kapitullin 12 të acquis të BE-së dhe për të avancuar në angazhimet e mbetura të nevojshme për Shqipërinë. për të zgjeruar eksportet e saj të produkteve ushqimore me origjinë shtazore në BE për të përfshirë mishin dhe produktet e qumështit.

Foto nga takimet gjatë vizitës studimore në Dublin